به گزارش پایگاه خبری نشان :
امروز قیمت سکه امامی در بازار پیشروی کرد و به ۲۸,۰۵۶,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و پنجاه و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ داشته است. قیمت دلار و طلا هم صعودی شد.
آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۱۰ (یک هزار و نهصد و ده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۱۰ -۱.۵۰ -۰.۰۸ 09:00
۱,۹۱۲ -۱۱.۳۰ -۰.۶ روز قبل
۱,۹۲۳ ۴.۵۰ ۰.۲۳ ۲ روز پیش
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایشی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۴۷,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۴۷,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰ ۰.۶۷ 11:02
۲,۳۳۱,۱۰۰ -۱۸,۴۰۰ -۰.۷۹ روز قبل
۲,۳۴۹,۵۰۰ -۱,۹۰۰ -۰.۰۹ ۲ روز پیش
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۱۶۲,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و شصت و دو هزار) تومان معامله شد.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به ۲۸,۰۵۶,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و پنجاه و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۰۵۶,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۰.۷۶ 11:02
۲۷,۸۴۰,۰۰۰ -۹۶,۰۰۰ -۰.۳۵ روز قبل
۲۷,۹۳۶,۰۰۰ -۵۳,۰۰۰ -۰.۱۹ ۲ روز پیش
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۶ 11:02
۱۵,۰۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۴ روز قبل
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۶۷ ۲ روز پیش
قیمت ربع سکه امروز
همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.