به گزارش پایگاه خبری نشان :

حالت شماره ۱

اگر بدون دراز کشیدن به یک و چسباندن زانوهایتان به یکدیگر خواب تان نمی برد، شما فردی آرامی و قابل اعتماد هستید. رنجاندن شما کار ساده ای نیست و شما ترسی از آینده ندارید. شما می توانید در یک صبح سرد و پردردسر زمستانی هم لبخند بزنید و بدون مشکل با هر تغییری که در زندگی تان رخ می دهد خود را وفق دهید.

حالت شماره ۲

اگر بیشتر اوقات به حالت جنینی می خوابید، یعنی اغلب احساس می کنید نیاز به محافظت شدن، درک شدن و همدردی دارید. شما با این شکل از خوابیدن سعی م یکنید خودتان را از مشکلاتی که در دنیای پیرامون خود با آن ها مواجه می شوید جدا کنید. شما استعداد و پتانسیل زیادی در نقاشی، رقص یا بلاگ نویسی دارید.

حالت شماره ۳

اگر به شکم می خوابید و دست ها و پاهایتان را از هم باز می کنید، شما یک رهبر هستید. شما همیشه پیشگام هستید و به علاوه، اطمینان حاصل می کنید که در زندگی هم شخصی و هم حرفه ای تان نظم وجود دارید. به احتمال زیاد ترجیح می دهید برای همه چیز از قبل برنامه ریزی کنید و علاقه ای به غافلگیری ندارید. استقامت و حس مسئولیت پذیری تان به شما کمک می کند به موفقیت های بزرگی دست یابید.

حالت شماره ۴

اگر به پشت می خوابید به احتمال زیاد فرد مثبت اندیشی هستید که شیفته ی زندگی است، همیشه در مرکز توجه قرار دارید و از معاشرت با دیگران لذت زیادی می برید. شما سرسختانه و مصرانه کار می کنید اما به شکلی معقول و ترجیح می دهید همیشه حقیقت را بگویید. کسانی که به این حالت می خوابند اغلب شخصیت بسیار قوی ای دارند.

حالت شماره ۵

اگر مثل یک سرباز خبردار می خوابید، یعنی به پشت دراز می کشید و دست هایتان را کنار خود قرار می دهید، احتمالاً شخصیت معقول و پخته ای دارید و می دانید چه هدف هایی در زندگی دارید و برای دستیابی به آن ها مصرانه تلاش می کنید. شما می توانید سختگیر، موشکاف و پرتوقع باشید، اما بیشتر از همه از خودتان توقع دارید.

حالت شماره ۶

اگر مثل یک فلامینگو می خوابید، یعنی یک پایتان را بالا می برید، احتمالاً شخصیت غیر قابل پیش بینی ای دارید که اغلب جذب انواع ماجراجویی ها می شود و در عین حال، خلق و خوی شما می تواند با چنان سرعتی تغییر کند که اطرافیان تان را سردرگم می کند. قاطع بودن و انتخاب کردن بیشتر اوقات برای شما دشوار است. به طور کلی شما در زندگی شخصی و کاری تان، ثبات و آرامش را ترجیح می دهید.