به گزارش پایگاه خبری نشان :
نیم و ربع سکه هم ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشتند و به ترتیب با قیمت ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله شدند. سکه گرمی در ۲ روز گذشته با قیمت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد و امروز نیز بدون تغییر در همین محدوده باقی ماند.
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی 282,410,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 252,980,000
نیم سکه تک فروشی 152,700,000
ربع سکه تک فروشی 102,900,000
سکه گرمی تک فروشی 60,800,000
تمام سکه (قبل 86) 251,000,000
نیم سکه (قبل 86) 120,000,000
ربع سکه (قبل 86) 61,000,000