به گزارش پایگاه خبری نشان :

قیمت سکه همواره در حال تغییر و بی ثبات است. قیمت سکه در سال های اخیر بیشتر افزایش داشته است. قیمت سکه به عوامل زیادی ازجمله قیمت طلا و دلار بستگی دارد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۲۷,۷۰۴,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و هفتصد و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

 قیمت اخیر سکه امامی

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۹,۹۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.