به گزارش پایگاه خبری نشان :

برخی آزمون ها تنها دو جواب دارند : جواب صحیح و جواب غلط. اما ما در این مقاله از سایت کوکا یک تست شخصیت شناسی با عکس و جواب را برای شما ارائه کرده ایم که همه ی جواب های آن صحیح هستند و شما با جواب دادن به هر کدام شخصیت خود را آشکار می سازید. پس با ما همرا باشید!

1. اگر کتری را خاموش می کنید :

اگر کتری را انتخاب کرده اید، این می تواند به این معنی باشد که شما یک شخص احساساتی و نسبتا سریع هستید. شما بدون تردید و به سرعت تصمیم می گیرید و هیچ چیز شما را برای دستیابی به هدف متوقف نمی کند.

شما خیلی زود از یکنواختی محسط خسته می شوید، بسیار محافظه کار هستید و سورپرایز شدن را دوست ندارید. همیشه دوست دارید براساس یک برنامه مشخص و بدون تغییر پیش بروید.

2. اگر تلفن را جواب می دهید :

پاسخ دادن به تلفن می تواند به این معنی باشد که شما یک فرد بسیار دقیق هستید. شما بسیار قانونمند هستید و پذیرفتن اشتباهات دیگران برای شما تقریبا غیر ممکن است، شما قادر هساید همزمان چندین کار را با هم انجام دهید.

به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنید و همیشه دوست دارید که کانون توجه باشید.

3. اگر نوزاد گریان را ساکت می کنید :

اگر ابتدا سعی کنید نوزاد گریان را آرام کنید، یک فرد آرام و کاردان هستید. دوست دارید به دیگران کمک کنید و آماده باشید تا خودتان را به نفع دیگران قربانی کنید. شما یک فرد خانواده دوست هستید و به روابط انسانی اهمیت زیادی می دهید.

شما از تنهایی می ترسید و دوست دارید که همیشه اطراف تان شلوغ باشد. برای شما، گذراندن یک شب آرام با خانواده جذاب تر از یک مهمانی پر سر و صدا می باشد.

4. اگر سگ را از مبل جدا می کنید :

اگر تصمیم گرفتید سگ را از مبل جدا کنید، یعنی شما نمی توانید شلوغی را تحمل کنید. در انجام بیشتر کار ها  در خانه و محل کار عجله دارید و مهم است که همه چیز را تحت کنترل داشته باشید.

تا زمانی که همه چیز به همان اندازه که شما می خواهید، آرام نباشد در رفت و آمد هستید. شما به چیزهای مادی و موقعیت اجتماعی توجه زیادی دارید، بیشتر کار ها را به درستی انجام می دهید و به همین دلیل همیشه مورد تشویق دیگران قرار می گیرید.