به گزارش پایگاه خبری نشان :

تست هوش تصویری برتر

برای انجام این تست، به راحتی تمرکز کرده و با چشمان خود کلیدی را پیدا کنید که، لامپ را روشن می کند. حل این تست هیچ روش دیگری ندارد و تنها باید با چشمان خود، سیم متصل به لامپ را دنبال کرده و کلید آن را پیدا کنید.

پاسخ تست تصویری در پایین

.

.

.

.

.

.

.

کلید زرد رنگ