به گزارش پایگاه خبری نشان :

 امروز قیمت فروش دلار آمریکا ۴۱,۱۹۶ (چهل و یک هزار و صد و نود و شش تومان) اعلام شد.

براین اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۴۰,۷۸۴ (چهل هزار و هفتصد و هشتاد و چهار تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۴۱,۱۹۶ (چهل و یک هزار و صد و نود و شش تومان) اعلام شد.

همچنین قیمت خرید یورو ۴۳,۱۷۷ (چهل و سه هزار و صد و هفتاد و هفت تومان) و قیمت فروش یورو ۴۳,۶۱۳ (چهل و سه هزار و ششصد و سیزده تومان) است.