به گزارش پایگاه خبری نشان :

شلوغی در فال قهوه : دوری از افسردگی و تنهایی، شرکت در میهمانی های شلوغ و جشن ها، روابط اجتماعی بیشتر، حل شدن مشکلات و گرفتاریها.

اسب سوار در فال قهوه : با فرد جدیدی آشنا خواهید شد، خبرهای خوب و خوشی را خواهید شنید، نامزدی، رسیدن به آرزوهایتان.

زنبور در فال قهوه :  شخصی حسود و بدذات برایتان مشکل درست می کند، از افراد نااهل و نادان دوری کنید تا شما را اذیت نکنند.

شانه در فال قهوه :  دوستانی دارید که در باطن  بسیار بدذات و بداندیش هستند و برایتان دردسرساز خواهند شد، پس سعی کنید تا از آنها دوری کنید.

تخم مرغ شکسته در فال قهوه : نداشتن امید و انگیره و علاقه، بخت و اقبالی نه چندان خوب، مشکلات و سختیها، اشتباهات و خطاها.

پنجره باز در فال قهوه : مشکلات و سختی هایتان بزودی حل و فصل می شود، آینده ی بسیار خوبی منتظرتان است، امید و علاقه، شادی و انرژی و نشاط.

خرچنگ در فال قهوه : بداخلاق و اخمو، احساس نفرت و کینه داشتن به کسی، خوار و ذلیل شدن،حواستان را جمع کنید و مراقب باشید