به گزارش پایگاه خبری نشان :

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) در بازار ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده و به فروش می رسد.

همچنین طلا فروشی ها قیمت فروش سکه بهار آزادی طرح قدیم به مردم را ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کردند.

قیمت هر قطعه نیم سکه بر اساس ارزش گذاری در بازار ۱۵ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان تعیین شده است.

گفتنی است، طلافروشی ها در بازار امروز هر قطعه ربع سکه را به قیمت ۱۰ میلیون ۶۹۵ هزار تومان به فروش می رسانند.

قیمت سکه یک گرمی در بازار ایران ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ارزش گذاری شده است.

قیمت سکه امروز

سکه طرح جدید: ۲۸۸۰۰۰۰۰ تومان

سکه طرح قدیم: ۲۵۸۰۰۰۰ تومان

نیم سکه: ۱۵۶۹۰۰۰۰ تومان

ربع سکه: ۱۰۶۹۵۰۰۰ تومان

سکه یک گرمی: ۶۱۰۰۰۰۰ تومان

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار ۲ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان تعیین شده و به فروش می رسد.

همچنین طلافروشی ها قیمت فروش طلا ۲۴ عیار را ۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان اعلام کردند.

قیمت هر مثقال طلا بر اساس ارزش گذاری در بازار جهانی ۱۰ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان تعیین شده است.

گفتنی است، طلافروشی ها در بازار امروز هر گرم طلای دست دوم را به قیمت ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان خریداری می کنند.

قیمت اونس طلا در بازار جهانی ۱۸۷۱ دلار ارزش گذاری شده است.

قیمت طلا امروز

گرم طلای ۱۸ عیار: ۲۳۹۵۰۰۰ تومان

گرم طلای ۲۴ عیار: ۳۱۹۵۰۰۰ تومان

مثقال طلا: ۱۰۳۸۵۰۰۰ تومان

اونس طلا: ۱۸۷۱ دلار