به گزارش پایگاه خبری نشان :
 
 قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز صعودی شد وبا رشد ۱.۱۳ درصدی به ۲,۴۱۲,۴۰۰ (دو میلیون و چهارصد و دوازده هزار و چهارصد ) تومان رسید.
 
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۱.۱۳ درصدی به ۲,۴۱۲,۴۰۰ (دو میلیون و چهارصد و دوازده هزار و چهارصد ) تومان رسید.