به گزارش پایگاه خبری نشان :

تولید ال نود در سال 1386 آغاز شد. استقبال سرد مشتریان از تیپ پایه ال نود یعنی تیپ E0 منجر به توقف عرضه این تیپ در ابتدای دهه 90 شد. قیمت پارس ال نود دنده ای کارکرده ۶۷۰ میلیون است . و قیمت ال نود صفر در بازار 770 میلیون تومان است . در ادامه قیمت انواع خودرو ال نود را با هم میبینیم .

قیمت بازار انواع خودرو ال نود برند

ال نود