به گزارش پایگاه خبری نشان :

قیمت پژو پارس LX در بازار ۶۲۰ میلیون شده است و پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون است و پژو پارس XU۷P سال مدل ۱۴۰۱ در بازار ۱۵ میلیون کاهش یافت و به ۴۸۰ میلیون تومان رسید.

قیمت پژو