به گزارش پایگاه خبری نشان :

جواد الحائی در سال ۱۳۴۰ در یک نزاع با ضربات تبر جوان دیگری را به قتل رسانده بود. مهرماه دو سال بعد این قاتل در شهر اهواز به دار آویخته شد. روزنامه اطلاعات ۱۳ آبان ۱۳۴۲ عکسی از این مراسم را منتشر کرد.