به گزارش پایگاه خبری نشان :

اعتراف نصیرزاده به تخلف فدراسیون فوتبال: «به ما گفته شد که قرارداد یک بازیکن و چند نفر از اعضای کادرفنی که مالیاتشان برعهده باشگاه بوده باید اصلاح شود و ما هم تغییرات را انجام دادیم!!»

این درحالیه که از پرسپولیس بابت مالیات گولسیانی یک امتیاز کسر شد و فرصتی هم برای اصلاح داده نشد!! لعنت به تک تکتون، این چه قوانین آبدوغ‌خیاری هست؟ فقط واسه پرسپولیس قانون تصویب کردید؟!