به گزارش پایگاه خبری نشان :

مازیار لرستانی در واکنش به فوت بازیگران در یک ماه گذشته از خانواده و فالورهایش در اینستاگرام طلب حلالیت کرد. مازیار لرستانی به خاطر تغییر جنسیت زیست جدیدی را تجربه می کند. مازیار لرستانی نام قبلی اش شهره بود اما این روزها به مازیار شناخته می شود. مازیار لرستانی هم اکنون مجرد است و قصد ازدواج ندارد. مازیار لرستانی از دختران می خواهد که مزاحمش نشوند.

مازیار لرستانی با انتشاری تصویری متفاوت از خود نوشت:

از آنجا که حضرت عزراییل دور سر جامعه هنری ایران می چرخد....

لازم دانستم قبل از دیر شدن، از:

خانواده،

همکاران،

دوستان،

مخاطبین صفحه ام،

مردم شریف.... و... همه و همه

طلب حلالیت کنم


مازیار لرستانی