به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار اصغر اصغری: شرکت مدیران خودرو در نظر دارد امروز شنبه 12 اسفندماه 4 محصول خود را به صورت نقدی و اقساطی عرضه نماید.

این طرح از ساعت 15 امروز در نمایندگی مجاز مدیران خودرو فعال خواهد شد.

شرایط طرح فروش مدیران خودرو اسفند 1402:

مدیران خودرو

منبع: بانک اول