به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، برای برخی افراد که مشمول دریافت یارانه نقدی 300 هزار تومانی بودند جای سوال پیش آمد در اسفندماه که ماه 29 روز است یارانه خود را چه زمانی دریافت می کنند.

تاریخ واریز یارانه نقدی اسفند برای افرادی که یارانه 400 تومانی می گیرند مطابق بهمن ماه است.

ولی چون اسفندماه 29 روز است یارانه 300 هزار تومانی بجای 30 در 29 اسفندماه واریز می شود.

ولی این موضوع فقط مربوط به اسفند است و در ماه های بعدی طبق روال بهمن ماه پرداختی ها صورت می گیرد.