به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، یک هفته تا پایان سال باقی مانده است و هنوز تلاش های کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای تعیین عدد و رقم دستمزد به نتیجه نرسیده است,​

البته این موضوع صرفاً برای سال ۱۴۰۲ نیست, در سنوات گذشته نیز دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین شده است. شواهد حاکی از این است که امسال شرایط تعیین مزد بسیار دشوار تر است و قدرت چانه زنی کارگران کمتر می باشد. چرا که در جلسات شورای عالی کار نماینده مجمع عالی کارگران به عنوان عضو علی البدل حضور می یافت که با اعلام اینکه حق رأی ندارند, به صورت خود خواسته در جلسات حاضر نمی شود, یک نماینده اصلی شورای عالی کار نیز از جلسات حذف شده است, به عبارتی قدرت چانه زنی کارگران کاهش یافته است.​

کارگری‌ها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و تورم باشد.​

جلسه روز گذشته کمیته مزد بسیار طولانی و طاقت‌فرسا بود

محسن باقری،نماینده کارگران در شورای‌عالی‌کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: ️ از ساعت ۱۰صبح  تا ۱۹روز گذشته، جلسه کمیته مزد به طول انجامید که یک جلسه طولانی و طاقت‌فرسایی بود. در این جلسه روی یکسری از مبانی به توافق رسیدیم و همراهی وزارت اقتصاد ستودنی بود و هچنین وزارت کار نیز تعامل خوبی داشت.

وی ادامه داد:️ روی اقلام سبد معیشت توافقات خوبی کردیم، سبد معیشت به لحاظ غنی شدن ریز مغزی‌ها و ترکیبات کالاهای مصرفی قابل قبول و دفاع شد.️ لکن گروه کارفرمایی از پذیرفتن اعداد و ارقام قیمت متوسط مرکز آمار طفره رفتند و عدم امضای این مصوبه هم به همین دلیل بود. لذا این مذاکره تمدید شده و به فردا موکول شد.

باقری گفت: ️ باتوجه به روند مثبتی که در مبانی، بعد خانوار، دهک چهارم و اقلام و کالاهای مصرفی داشتیم، و صرفاً روی رقم نهایی، گروه کارفرمایی ملاحظاتی داشت امیدواریم امروز به جمع بندی برسیم و عددها را به هم نزدیک کنیم و به جلسه ساعت ۱۴شورای عالی کار ورود کنیم.

تسنیم