به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، فرهاد مجیدی در یک خانواده اصیل با وضعیت مالی و اجتماعی خوب متولد شد. پدر فرهاد مجیدی کارمند ارتش بود. او دو خواهر و یک برادر کوچک‌تر به نام فرزاد دارد.فرزاد مجیدی نیز از بازیکنان فوتبال کشور است که در تیم‌های استقلال و نساجی مازندران سابقه بازی دارد. مادرفرهاد مجیدی به طور کلی مخالف حضور او در میادین فوتبال بود اما پدرفرهاد مجیدی از همه نظر یار و پشتیبان فرهاد مجیدی بود. 

فرهاد مجیدی