به گزارش پایگاه خبری نشان :
خبرنگار:الهام کریمی، امروز چهارشنبه (23 اسفند 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 316 هزار و755 تومان رسید.

 شاخص کل بازار بورس نیز با10832 واحد کاهش در ارتفاع 2.152.668 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 732.942 واحدی قرار گرفته است. 

 ارزش معاملات امروز بازار بورس4924 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 7465 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپنا،فولاد،وغدیر،فملی،شبندر،فارس،تاصیکو صورت گرفت و شاخص های وسپهر،هرمز،آریا،مادیرا،زاگرس،آریان ،خدیزل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

 

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 23 اسفند 1402
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 
1126

1168

شگویا 1675 49
شاوان 1758 5
دانا 328 45
بنیرو  265 3
رمپنا 1232 143
اخابر 1021 244
کگل 442 107
حکشتی‌ 1188 80
فولاد 475 2520
فولاژ 1573 48
فخوز 390 116
ساراب 3587 9
ورنا 830 3
حپترو 6439 1
کچاد 440 237
وپست 795 16
مارون 15510 49
شپنا  552 416
شتران 319 2600
شبندر 1073 930
بسویچ 486 9
وبملت 228 305
وبصادر 193 1427
خاور 294 420
وتجارت  149 1822
فایرا 565 32
شراز 1266 4
جم 5047 42
فملی 620 1840
سدشت 13080 8
بفجر 2150 38
وتوصا 103 12
 شبریز 1241 41
خساپا 264 36
لکما 115 22
بترانس 294 3
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 23 اسفند 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 اسفند 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و179 هزار و876 تومان رسید.

 

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  1126 2292
شگویا 1675 47
شاوان 1758 4
دانا 328 16
بنیرو  265 3
رمپنا 1232 137
اخابر 1021 239
کگل 442 104
حکشتی‌ 1188 78
فولاد 475 2520
فولاژ 1573 73
فخوز 390 296
ساراب 3587 3
ورنا 830 3
حپترو 6439 1
کچاد 440 181
وپست 795 16
مارون 15510 47
شپنا  552 1008
شتران 319 2090
شبندر 1073 912
بسویچ 486 9
وبملت 228 299
وبصادر 193 1400
خودرو 315 47
وتجارت  149 1788
 فایرا 565 31
شراز 1266 4
جم 5047 41
فملی 620 1473
سدشت 13080 8
بفجر
215038
وتوصا 103 12
شبریز 1241 15
خساپا 264 39
لکما 115 22
بترانس
2943