به گزارش پایگاه خبری نشان :

ماموستا اشرف ایل‌بیگی در گفت‌وگو با  تسنیم، میزان و نحوه پرداخت زکات فطره (سرفطره) و فدیه ترک روزه برای سال 1403 را اعلام کرد و اظهار داشت: میزان فطریه به ازای هر نفر یک صاع از قوت غالب هر شهر ، معادل دو و نیم کیلوگرم و میزان فدیه ترک روزه برای هر روز، یک مد از همان قوت برابر با یک چهارم میزان فطریه خواهد بود.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های شورای افتای استان، قوت غالب شهروندان همچنان گندم و متوسط قیمت هرصاع آن، 50 هزار تومان و قیمت یک مد آن کمتر از 15 هزار تومان است، بنابراین پرداخت مبلغ 450 هزار تومان برای فدیه ماه مبارک رمضان کفایت می‌کند.

دبیر شورای عالی افتا استان کردستان تصریح کرد: خانواده‌های متمکن و سایر افرادی که قوت غالب بر سبد غذائی آنان  برنج است، بهتر است (هم در فطریه و هم در فدیه ترک روزه) بجای گندم برنج یا قیمت آنرا محاسبه و پرداخت کنند.

وی افزود: تعجیل در پرداخت فدیه خلاف احتیاط است چراکه فدیه هر روز با طلوع آفتاب همان روز واجب می‌شود؛ مؤدیان فدیه یک ماه کامل را در آخرین روز ماه مبارک رمضان پرداخت کنند.

ایل‌بیگی بیان کرد: تعجیل در پرداخت فطره گرچه در مذهب فقهی امام شافعی جایز بوده اما با توجه به اینکه زکات فطره فقط عیدانه‌ای برای نیازمندان است، لذا بهتر است که مؤدیان پرداخت آن را تا روزهای پایانی رمضان به تأخیر انداخته تا نیازمندان وجوه دریافتی را صرفاً برای روز عید خود هزینه کنند.