به گزارش پایگاه خبری نشان :

از مرکز لرزه نگاری کشوری، این زمین لرزه ساعت ۱۲:۲۸ امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اتفاق افتاد.​

این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۸.۸۶۲ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۲.۵۸۱ درجه شمالی به وقوع پیوست.​

تاکنون موردی از خسارات و یا تلفات بر اثر این زمین لرزه در سالند دزفول گزارش نشده است.

سالند مرکز بخش کوهستانی سردشت دزفول است که در فاصله ۲۵ کیلومتری این شهر قرار دارد.