به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، قیمت مسکن فاصله قیمتی مسکن مهر در شهر‌های جدید حومه تهران، به استناد داده‌های بنگاه‌های ملکی در سال ۱۴۰۲ رصد شد.

قیمت مسکن مهر در دو شهر جدید پردیس و پرند در حومه تهران، طی سال ۱۴۰۲ از یک روند مشابه تبعیت می‌کند. در هر دو «شهر جدید» قیمت حدودی مسکن مهر در میانه تابستان و اوایل پاییز با افت مواجه شد، اما در ماه پایانی سال دوباره رشد کرد؛ هر چند همچنان با سطوح قیمت‌های پیشنهادی ابتدای ۱۴۰۲ فاصله دارد.

سال گذشته در شهر‌های جدید پرند و پردیس قیمت واحد‌های مسکن مهر در چه محدوده‌ای قرار داشت و این نرخ‌ها با چه محلاتی در تهران قابل مقایسه است؟