به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، القدس العربی نوشت: «این دو نهاد در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «بر اساس محاسبات دقیق نجومی، آغاز ماه شوال سال ۱۴۴۵ هجری در روز چهارشنبه مطابق با ده آوریل / ۲۲ فروردین ۲۰۲۴ خواهد بود.»

همچنین مؤسسه ملی تحقیقات نجوم و ژئوفیزیک مصر اعلام کرد: «طبق محاسبات نجومی، اولین روز عید، چهارشنبه مطابق با ۱۰ آوریل است و ماه رمضان امسال ۳۰ روزه خواهد بود.»