به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، ساعت 9 صبح چهارشنبه 8 فروردین ماه سال جاری ماموران پلیس شهرری در جریان کشف  جسد  مردی در داخل نیزارهای نبش روستای طالب آباد قرار گرفتند و خیلی زود تیمی از ماموران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

ماموران با حضور در محل با جسد مردی حدودا 40 ساله روبرو شدند که زمان زیادی از مرگش گذشته بود و بخشی از پای جسد توسط حیوانات خورده شده بود.

بدین ترتیب تیمی از کاراگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران همراه با بازپرس ویژه  قتل  برای تحقیق پای در صحنه جرم گذاشتند و در گام نخست مرد کشاورز را که جسد را پیدا کرده بود هدف تحقیق قرار دادند.

مرد کشاورز به ماموران گفت: در حال کار در زمین کشاورزی ام بودم که با جسد این مرد در کنار نیزارها و مسیر آب روبرو شدم و ماجرا را به پلیس گزارش دادم.

با توجه به اینکه مدتی زیادی از مرگ این مرد گذشته بود بازپرس پرونده دستور داد تا جسد برای بررسی علت مرگ و شناسایی هویت به پزشکی قانونی منتقل شود.

در ادامه تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران ماموریت پیدا کردند تا خانواده این مرد جوان را شناسایی کنند که با توجه به مشخصات و محل پیدا شدن جسد تجسس های پلیسی را آغاز کردند.

کارآگاهان در این مرحله پی بردند که خانواده ای در نزدیکی محل کشف جسد زندگی می کنند که 25 اسفند ماه سال 1402 با مراجعه به اداره پلیس از ناپدید شدن پسرشان خبر دادند.

همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان به سراغ خانواده مرد گمشده بروند و زمانیکه خانواده با جسد کشف شده در زمین کشاورزی روبرو شدند وی را همان پسر گمشده شان اعلام کردند و خانواده مرد جوان در تحقیقات عنوان داشتند به هیچ کسی در ماجرای مرگ پسرشان مشکوک نیستند و نمی دانند چه اتفاقی برای فرزندشان افتاده است.

تحقیقات برای بررسی علت مرگ و فرضیه جنایت در انتظار نظریه پزشکی قانونی قرار دارد.

منبع: رکنا