به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، بانک ملت در سال ۱۴۰۲ بزرگترین پرداخت کننده وام ازدواج بوده و از سوی دیگر بیشترین صف انتظار نیز در بانک صادرات تشکیل شده است.

، بانک مرکزی آخرین گزارش مربوط به وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد که نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور بر اساس تکلیفی که قانون بودجه ۱۴۰۲ بر عهده آنها گذاشته بود در جهت قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بیش از ۲۰۳ همت تسهیلات در این زمینه پرداخت کردند.

بر این اساس سیستم بانکی در سال گذشته بیش از ۱۵۷ همت وام ازدواج و قریب به ۴۶ همت نیز تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرد.

اصلی‌ترین بانک پرداخت‌کننده وام ازدواج

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در میان بانک‌های کشور بیشترین میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ از سوی بانک ملت پرداخت شده است.

بانک ملت در سال گذشته به عنوان بزرگترین بانک پرداخت کننده وام ازدواج، به بیش از ۱۴۲ هزار متقاضی معادل ۲۹.۴ همت وام ازدواج پرداخت کرده است.

بانک‌های ملی و صادرات در رتبه‌های بعدی بیشترین پرداخت کننده وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به طوری که هرکدام به ترتیب حدود ۲۷ و ۲۱ همت وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند.

در همین راستا کمترین میزان پرداخت وام ازدواج در سال گذشته نیز از سوی بانک مشترک ایران ونزوئلا و رسالت پرداخت شده، به طوری که این دو بانک در سال ۱۴۰۲ هرکدام به ترتیب معادل ۵۵ و ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

البته قرارگیری این بانک در قعر جدول وام ازدواج پرداختی به منزله عدم تعهد این بانک نیست؛ بانک مرکزی با توجه به میزان ظرفیت هر بانک، سهمیه مشخصی را برای وام ازدواج پرداختی بانک‌ها مشخص کرده که میزان آن در بانک‌های مختلف، متفاوت است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴۹ هزار نفر متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج بودند که نسبت به پایان آذر ماه (با تعداد ۲۸۰ هزار متقاضی در صف انتظار) کاهش قابل توجهی داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین صف انتظار برای دریافت وام ازدواج در بانک صادرات تشکیل شده است.

بانک صادرات با اینکه جزو سه بانک بزرگ پرداخت کننده وام ازدواج در سال گذشته بوده است اما همچنان بیش از ۳۳ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام دارد که پرداخت وام به این متقاضیان به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است.

بانک‌های ملی و مسکن نیز در رتبه‌های دوم و سوم دارنده بیشترین صف انتظار متقاضیان دریافت وام ازدواج قرار دارند.

در مقابل نیز تعداد افراد در صف انتظار دریافت وام ازدواج برای بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک دی در پایین سطح قرار دارد و صف انتظار در این دو بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴ و ۱۱ نفر رسیده است.