به گزارش پایگاه خبری نشان :

چرا یارانه فروردین ۱۴۰۳ برای دهک اول تا سوم واریز نشد؟ سوال بسیاری از افراد در دهک او تا سوم است. براساس جدول زمانبندی پرداخت یارانه ها و مستمری ها زمان واریز یارانه دهک های اول تا سوم روز بیست و پنجم هر ماه است.

در ادامه جدول زمانبندی یارانه را مشاهده میکنید.

چرا یارانه فروردین ۱۴۰۳ برای دهک اول تا سوم واریز نشد؟

اما چرا امروز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ یارانه دهک های اول تا سوم واریز نشده؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که یارانه دهک های اول تا سوم روز بیست و پنجم در حساب ها قرار می گیرد اما از روز بیست ششم هر ماه قابل برداشت است.