به گزارش پایگاه خبری نشان :
خبرنگار:الهام کریمی، بر اساس جدیدترین قیمت محصولات بهمن موتور، قیمت فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره طی یک روز گذشته ۹۰ میلیون تومان ارزان شده است و به ۲ میلیاردو۵۶۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت دیگنیتی پرستیژ نیز ۱۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است و حالا ۲ میلیاردو۳۰۰ میلیون تومان است.​

قیمت فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره نیز یک روزه ۷۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است و حالا ۲ میلیاردو۹۰ میلیون تومان است.​

قیمت محصولات بهمن موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا (تک کابین) ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۳۰%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت کارا (دو کابین) ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۵.۴۰%‌)‎۴۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت کاپرا ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رسپکت 2 ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۵%‌)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی (5 نفره) ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ (‎۱.۷۶%‌)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی (7 نفره) ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰ (‎۲.۲۰%‌)‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۸۰%‌)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۳.۴۰%‌)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‌
دیگنیتی پرایم ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۴۱%‌)‎۲۹,۰۰۰,۰۰۰‌
دیگنیتی پرستیژ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۳%‌)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
ون باری اینرودز ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۷,۱۰۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9 ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بستیون T77 ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هونگچی H5 ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰