به گزارش پایگاه خبری نشان :

حسین دلیریان، سخنگوی سابق سازمان فضایی کشور و سخنگوی فعلی مرکز ملی فضای مجازی اولین مقامی است که حمله اسرائیل را تایید کرده است. او در ایکس چنین نوشت:

اسرائیل