به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، بنابراین قیمت این محصول محبوب ایران خودرو با مدل ۱۴۰۲ به نسبت قیمت کارخانه ای آن حدود ۳۸۰ میلیون تومان اختلاف را نشان می دهد.

حال فرض کنیم همین اختلاف قیمت کارخانه ای و بازار با توجه به قیمت جدید پژو پارس در مبدا رقم بخورد. یعنی فاصله حدود ۴۰۰ میلیون تومانی فعلی میان قیمت کارخانه‌ای و بازاری پژو پارس به قیمت جدید اعلامی این محصول محبوب ایران خودرو اضافه شود. بنابراین قیمت پژو پارس سال در بازار می تواند تا حوالی ۸۵۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون تومان بالا بیاید.

نباید از یاد برد که قیمت حدود ۹۰۰ میلیون تومانی پژو پارس سال در بازار تنها تحت تاثیر افزایش قیمت کارخانه ای این خودرو رقم خورده است و عواملی مانند نرخ ارز یا انتشار اخبار خارج از بازار هنوز تاثیر خود را روی پیش بینی قیمت پژو پارس سال در بازار نگذاشته اند.

اقتصادنیوز