به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، قیمت خودرو هیوندای توسان  یک روزه ۵۰ میلیون تومان گران شده است و ۴ میلیاردو۸۷۰ میلیون تومان شده است. قیمت کی‌ ام‌ سی T۸ نیز امروز یک میلیاردو۶۷۰ میلیون تومان شده است. 

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر

قیمت محصولات کرمان موتور

بک X3 ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۷۴%‌)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌

جک J4 ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۹۶%‌)‎-۲۷,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S3 ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T9 به زودی ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7 ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5 ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای کرتا ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۱.۰۴%‌)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌

منبع:اقتصادآنلاین