به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، سردار محمدجواد زاده کمند  با بیان اینکه ۹ مشوق برای سربازان ماهر پیش‌بینی شده است گفت: این مشوق‌ها شامل کسری خدمت یک‌ماهه، مرخصی تشویقی، انتخاب محل خدمت و دیگر موارد برای این موضوع است.