به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، ایران خودرو به استحضار میرساند، شرایط انتخاب و واریز مجدد و به تعداد محدود برای متقاضیان خودرو هایما S۷ با اولویت بهار ۱۴۰۳ سامانه یکپارچه دوباره مطابق جدول پیوست ایجاد شده است.

متقاضیان فوق میتوانند طی مدت ۱۰ روز یا زمان تکمیل ظرفیت با مراجعه به سایت فروش گروه صنعتی ایران خودرو نسبت به واریز وجه اقدام نمایند.

به استحضار میرساند، شرایط انتخاب و واریز مجدد و به تعداد محدود برای متقاضیان خودرو هایما S۷ با اولویت بهار ۱۴۰۳ سامانه یکپارچه دوباره مطابق جدول پیوست ایجاد شده است.

زمان فعالسازی این بخشنامه بعد از ارسال پیامک از سوی ایران خودرو خواهد بود.