به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، رنو ساندرو در آگهی‌های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۹۹ هزار کیلومتر ۱۳۹۶ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۱۷ هزار کیلومتر ۸۷۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.​

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد

 قیمت روز انواع خودرو ساندرو

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۹۹,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

 

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۱۷,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰

 

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۷۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

 

رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۰۳,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۰۹,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۸۴,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۰۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰

 

منبع: باما