به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، قیمت گوشت قرمز بنا بر اعلام سامانه تامین دام و طیور امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ هر کیلو انواع گوسفند زنده به طور متوسط در میادین دام تهران ۲۴۳ هزار و ۳۲۰ تومان قیمت دارد.

همچنین حداقل قیمت ران گوسفندی در فروشگاه‌ها ۸۳۰ هزار تومان در کیلو، مغز ران یک میلیون و ۶۸۹ هزار تومان در کیلو، شقه ۶۶۷ هزار تومان در کیلو، سردست ۸۳۹ هزار تومان در کیلو، ماهیچه ۶۷۰ هزار تومان در کیلو و قلوه گاه ۴۷۰ هزار تومان در کیلو است.

هر کیلو انواع گوشت گوساله نیز در فروشگاه‌ها با حداقل قیمت‌های زیر عرضه می‌شود: ران گوساله ۳۰۵ هزار و ۸۲۰ تومان، مغز راسته ۸۵۰ هزار تومان، سردست ۳۰۵ هزار و ۸۲۰، راسته گوساله یک میلیون و ۱۹۹ هزار، دنبالچه ۴۸۵ هزار و ماهیچه ۵۸۹ هزار و ۹۰۰ تومان.

منبع: ایلنا