به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، قیمت ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۱۷ هزار کیلومتر ۸۷۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.​

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد​

قیمت روز انواع خودرو ساندرو برند مدل کارکرد قیمت (تومان)

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۲۵,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۱۷,۵۰۰ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۳۶,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۴۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۳۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۷۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۳۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۱۷,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰

منبع: باما

منبع:اقتصادآنلاین