به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، رهبر معظم انقلاب همچنین در پی این حادثه ناگور پنج روز را عزای عمومی اعلام کردند.

طبق فرامایش ایشان جناب آقای مخبر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه‌ی مجریه قرار میگیرد و موظف است به همراهی رؤسای قوای مقنّنه و قضائیه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

تعطیلات شهات رییسی

خبری مبنی بر تعطیلی مدارس در روز سه شنبه اول خرداد منتشر شده ولی این اخبار تا اعلام رسمی توسط هیئت دولت تایید نمی شود و صحت ندارد.​

در پی شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان و هیات همراشان در سانحه تلخ بالگرد از لغو تمامی کنسرت‌های موسیقی و فعالیت های فرهنگی هنری کشور تا یک هفته خبر داد.

هنوز هیات دولت تعطیلات عمومی سراسری را اعلام نکرده است در صورت اعلام این گزارش به روز خواهد شد....​

5 روز تعطیل شد؟

برخی از منابع از اعلام 5 روز تعطیلی سراسری خبر دادند که صحت ندارد و مربوط به 5 روز اعلام عزای عمومی است.