به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، اولین تصاویر از پیکر شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران را منتشر کرده است.

پیکر شهید رئیسی روز پنج شنبه در مشهد به خاک سپرده خواهد شد.

رئیسی

مهر