به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، پس‌از حادثه بالگرد، اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور تماس می‌گیرند و آقای آل هاشم تماس را پاسخ می‌دهند. او اعلام می‌کنند که تنها است و از  بقیه اطلاع ندارد. منبع: صداوسیما