به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، زلزله مرکز این زلزله که ساعت ۴:۳۷ صبح رخ داد، در ۳۳ کیلومتری راور و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

از خسارت یا مصدومیت در این زمین لرزه تا کنون گزارشی نرسیده است.

منبع: مهر