به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، با حضور مدیر عامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، جمعی از خادمان و زائران امام هشتم، ایستگاه مشهد، به عنوان پرترددترین ایستگاه راه‌آهن کشور به ایستگاه راه‌آهن شهید رئیسی مشهد تغییر نام یافت. طی مراسمی، تابلو و سردر ایستگاه راه‌آهن مشهد نیز به نام راه‌آهن شهید رئیسی مشهد، تغییر نام پیدا کرد.