به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، وارد خیابان شهید گمنام در حاشیه وزارت کشور شد تا ضمن استقبال طرفدارانش برای ثبت نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به ستاد مرکزی وزارت کشور برود.