به گزارش پایگاه خبری نشان :

براساس آنچه که از نشست خبری قالیباف از رسانه ملی به طور‌مستقیم پخش شد، تریبون وزارت کشور برای او استثنا قائل شده است. هنگامی که مدت زمان پنج دقیقه‌ای که برای ایراد نطق به قالیباف داده شده بود، پایان می‌یابد، او به سخنانش ادامه می‌دهد.

با وجود آنکه میکروفون او قطع شده بود، اما وزارت کشور دوباره میکروفون قالیباف را باز می‌کند و فرصت بیشتری برای ادامه صحبت به او می‌دهد. جالب آن است که پس مدت کوتاهی دوباره میکرووفن قطع می‌شود، اما بعد از گذشت چند ثانیه دوباره باز می‌شود و تا پایان صحبت‌های قالیباف میکروفن قطع نمی‌شود.