به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، سارا و نیکا در ادامه تصاویری از تغییر چهره سارا و نیکا فرقانی اصل بازیگران نقش سارا و نیکا در سریال پایتخت ۶ را بعد ۵ سال از ایفای این نقش ها را در سوئد می بینید.

سارا و نیکا

سارا و نیکا