به گزارش پایگاه خبری نشان :

تصویر دیده نشده از پاگشای مرحوم آزاده نامداری و همسر اولش فرزاد حسنی در کنار سحر قریشی محمدرضا فروتن و سمانه پاکدل را ببینید.

آزاده نامداری