به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، احمدی نژاد، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز در امام زاده صالح تجریش حضور یافت.

کانال دولت بهار تصاویری از او در بین مردم را منتشر کرده است.

او روز گذشته نیز به بازار تهران رفته بود.

احمدی نژاد

احمدی نژاد

احمدی نژاد