به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار الهام کریمی، مدیران خودرو بر اساس قیمت محصولات مدیران خودرو در خردادماه، قیمت کارخانه ام وی ام X۲۲ پرو دستی به ۷۱۶ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه آریزو ۵ اسپورت نیز یک میلیاردو۱۰۲ میلیون تومان شده است. همچنین قیمت کارخانه فونیکس FX (۱.۶) نیز یک میلیاردو۷۴۷ میلیون تومان است. قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار آزاد و کارخانه را در جدول زیر بخوانید.​​

قیمت محصولات مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر

X22 پرو دستی ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

X33 کراس (دستی) ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

X33 کراس (اتوماتیک) ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

X55 پرو ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۶%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌

آریزو 5 اسپورت ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

آریزو 6 پرو ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

آریزو6 جی‌تی به زودی ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

تیگو7 پرو پرمیوم ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۰%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌

تیگو 8 پرو (هیبرید) ۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۶%‌)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‌

تیگو 8 پرومکس (IE) ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۶%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌

فونیکس FX (1.6) ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۰%‌)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌