به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار الهام کریمی، دادستان کرمان به تشریح آخرین وضعیت پرونده تروریستی کرمان پرداخت و آن را در مرحله پایانی دانست.

فارس در خبری نوشت: مهدی بخشی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه تروریستی کرمان پرداخت و اظهار داشت: این پرونده ۴۸ متهم داشت که هم تبعه و هم ایرانی در میان آنها بود.

دادستان کرمان اضافه کرد: یک متهم باقی مانده بود که آن هم در یکی از استان ها دستگیر شد، تحقیقات آن در حال تکمیل است و پرونده مراحل پایانی را طی می کند.

وی ابراز داشت: ۱۱ نفر هنوز هم بازداشت هستند که کسی از مسؤولان در میان آنها نیست.

دادستان کرمان از همراهی یکی از کشورهای دیگر پیرامون شفاف سازی این پرونده خبر داد و گفت: دادستان کل کشور در یک کشور دیگر با دادستان کل آن کشور دیدار کردند، آن دادستان با ما هم دیداری هم دیداری داشته و همه جانبه همراهی کرده است.