به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک بنر از ابراهیم رئیسی در خیابان‌های زنجان توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

در این بنر نوشته شده: 1000 روز با سید ابراهیم، تولید 2 میلیارد و 409 میلیون قرص نان برای شهروندان زنجانی.

رئیسی