نتایج جستجو

اخبار روز / اخبار حوادث / اخبار قتل

تصویر یکی از ستون‌های کج شده ساختمان متروپل آبادان که قبل از حادثه توسط یک جوشکار برای خانواده‌اش ارسال شده نشان می‌دهد ستون دچار کج‌شدگی و پخش‌شدگی کامل شده است. کارشناس مرکز تحقیقات راه و مسکن نیز می‌گوید پس از تخریب این ستون، ساختمان دچار ریزش شده است.